Wie zijn wij:

De Geldropse Vrijetijds Schildersschool bestond in 2021 al 25 jaar, opgericht op 1 februari 1996 door 10 amateurschilders. Hiervoor was een ruimte beschikbaar in de basisschool de Bolster aan de Mackenziestraat in Geldrop. Op 11 juli 1996 is de akte gepasseerd bij de notaris en sinds die datum staan wij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, (kvk 40240819). Na 2 jaar moest de basisschool worden afgebroken en hebben we toen een lokaal kunnen huren in de basisschool ’t Klokhuis aan de Hazelaar. In het voorjaar van 2004 kregen wij te horen dat er gezocht moest worden naar een andere lokatie. Na wat omzwervingen hadden we een nieuw onderdak gevonden in een lokaal aan de Parallelweg 64 in Geldrop.
Inmiddels hebben we sinds 2009 weer een nieuwe locatie, groter en lichter, gevonden in “De Twern”, Kettingstraat 79 te Geldrop ( ingang locatie aan de Damast) . We hebben momenteel 34 actieve leden. Er wordt in 3 groepen gewerkt, en we kwamen, voordat de Coronamaatregelen van kracht werden, iedere week bij elkaar. (behoudens de schoolvakanties). Door Corona konden we ook in februari ons jubileum niet vieren met een mooie overzichtstentoonstelling. Dat hopen we eind van dit jaar toch nog te kunnen organiseren.

Doelstelling:

Het doel is te schilderen en tekenen naar eigen behoefte. Ieder krijgt de kans om op zijn/haar niveau te kunnen schilderen c.q. tekenen. We werken met geschoolde begeleiders waarvan een aantal mensen aan de academie in Arendonk zijn afgestudeerd. Onze leden komen voornamelijk uit Geldrop, Mierlo en omgeving.

Voor wie:

De club is bedoeld voor volwassenen die zijn of haar teken- / schilderkunsten ten uitvoer wil brengen en daarbij iets op willen steken van de medeschilders. U bent vrij in wat u wilt schilderen, en indien u dat wenst krijgt u hulp van een geschoolde docent. Onze leden zijn vaak mensen die al wat langer schilderen. Onder hen ook mensen die al lang eens wilden gaan schilderen of tekenen maar er niet aan toe kwamen. Samen doe je dat gemakkelijker en bovendien heeft u op deze manier een geplande avond of middag die u daarvoor heeft voorbestemd.

Bestuur

Voorzitter: Klaas van den hurk 040-2851352 email : nvdhurk@gmail.com
Secretaris Leny Beks: 040- 2858517 email : gjlbeks@onsbrabantnet.nl
Penningmeester: mw. José van Wezel, 040-2851696 email: josevanwezel@gmail.com
Bestuurslid: Ans vd Broek (040-2452525) email : ansvandenbroek@upcmail.nl

Inschrijven:

U neemt eerst contact op met een van de bestuursleden, hij/zij vertelt u wat de mogelijkheden zijn. Indien mogelijk zullen wij u zo snel mogelijk plaatsen (soms hebben wij een wachtlijst). U kunt altijd een à twee proeflessen meedraaien, waarna inschrijving kan geschieden.
Inschrijven gaat schriftelijk, de administratiekosten zijn € 7,00
De kosten van de schilderschool zijn per 1 sept 2018 € 28,50 per maand.
Dit bedrag moet u steeds per maand vooraf overmaken naar rekeningnummer ; NL54 RABO 0120 3503 78 ten name van de GVSS te Geldrop o.v.v. welke maand.
Bij voorkeur via een automatische overschrijving per maand. (contributietermijn = 10 maanden / jaar en loopt van september t/m juni).

inschrijfformulier: downloaden

Opzeggen lidmaatschap:

Opzeggen van het lidmaatschap kan met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 4 weken. Indien het lidmaatschap door het lid is opgezegd, kan betrokkene zich eerst als nieuw lid aanmelden na verloop van 6 maanden na de opzegging. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de maandelijkse bijdrage voor de lopende maand door het lid verschuldigd.

Privacyverklaring : downloaden