privacy

Privacyverklaring:

Per 25 mei 2018 is de wetgeving voor privacy veranderd. De Vrijtijds Schilderschool Geldrop, GVSS, haar vrijwilligers en voor haar werkzame personen zullen de door de leden verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
De GVSS conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. GVSS heeft hiervoor een privacyverklaring opgesteld die u hieronder kunt downloaden.

privacyverklaring downloaden