Nieuws van de schilderschool

Start seizoen 2021-2022

Met ingang van 1 september kunnen we weer samen schilderen en tekenen in de Twern. Natuurlijk wel met behoud van de basisregels rondom de Corona-pandemie. We zijn gestart met de 3 groepen, dinsdag-ochtend onder leiding van Klaas van den Hurk; dinsdagmiddag en woensdagavond onder leiding van Peter van Bussel. We hanteren de bestaande groepensamenstelling en met de nieuwe leden is of wordt nog afgestemd bij welke groep ze worden ingedeeld. Zij hebben veelal hun voorkeur aangegeven.

Helaas helaas helaas…. moesten we op 27 november weer tijdelijk stoppen, i.v.m. de aangekondigde maatregelen om de Corona besmetting tegen te gaan. Maar we hopen dat na 14 jan 2022 de lockdown wordt opgeheven en de maximale groepsgrootte wordt bijgesteld, zodat we dan weer veilig kunnen starten.

We bestaan dit seizoen 25 jaar , een jubileumjaar dus, en dat willen we ook samen gaan vieren. Hoe en wanneer daar zijn we nog over aan het nadenken, maar we willen in ieder geval op 2 en 3 april een feestelijk expositie organiseren in De Dreef in de Coevering in Geldrop, om te laten zien wie we zijn en wat we allemaal voor mooie werken maken. We maken er dan een leuk feestje van , natuurlijk met inachtneming van de coronaregels die dan gelden.

Corona_regels van de schilderschool