De Geldropse Vrijetijds Schilder-school is een vereniging die al meer dan 20 jaar bestaat.

Het doel is te schilderen en tekenen naar eigen behoefte. Ieder krijgt kans om op zijn/haar niveau te kunnen schilderen c.q. te tekenen. We werken met geschoolde begeleiders waarvan een aantal mensen in Aerendonk zijn afgestudeerd. Onze leden komen voornamelijk uit Geldrop, Mierlo en Heeze.

Materialen:

U zorgt zelf voor uw eigen materialen en schildersspullen, wij kunnen u natuurlijk hierover adviseren. Via onderstaande link kunt u een praktijkwijzer downloaden, waarin wij enkele tips geven over het tekenen en schilderen en de materialen die u kunt gebruiken.

 

wie zijn wij?

 

De Geldropse Vrijetijds Schildersschool is opgericht op 1 februari 1996 door 10 amateurschilders. Hiervoor was een ruimte beschikbaar in de basisschool de Bolster aan de Mackenziestraat in Geldrop.

Op 11 juli 1996 is de akte gepasseerd bij de notaris en sinds die datum staan wij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, (kvk 40240819). Na 2 jaar moest de basisschool worden afgebroken en hebben we toen een lokaal kunnen huren in de basisschool ’t Klokhuis aan de Hazelaar. In het voorjaar van 2004 kregen wij te horen dat er gezocht moest worden naar een andere lokatie. Na wat omzwervingen hadden we een nieuw onderdak gevonden in een lokaal aan de Parallelweg 64 in Geldrop.

Inmiddels hebben we sinds 2009 weer een nieuwe locatie, groter en lichter, gevonden in "De Twern", Kettingstraat 79 te Geldrop ( ingang locatie aan de Damast) . In 2016 vierden we ons 20 jarig bestaan met een mooie overzichtstentoonstelling. We hebben momenteel 60 actieve leden.


Er wordt in zes groepen gewerkt, en we komen iedere week bij elkaar (behoudens de schoolvakanties).doelstelling:

Het doel is te schilderen en tekenen naar eigen behoefte. Ieder krijgt kans om op zijn/haar niveau te kunnen schilderen c.q. tekenen. We werken met geschoolde begeleiders waarvan een aantal mensen in Aerendonk zijn afgestudeerd. Onze leden komen voornamelijk uit Geldrop, Mierlo en Heeze.

voor wie:

De club is bedoeld voor volwassenen die zijn of haar teken- / schilderkunsten ten uitvoer wil brengen en daarbij iets op willen steken van de medeschilders. U bent vrij in wat u wilt schilderen, en indien u dat wenst krijgt u hulp van een geschoolde docent. Onze leden zijn vaak mensen die al wat langer schilderen maar er niet toe komen om de kwast weer eens op te pakken. Maar ook mensen die al lang eens wilden gaan schilderen of tekenen maar er niet aan toe kwamen. Samen doe je dat gemakkelijker en u heeft op deze manier een geplande avond of middag die u daarvoor heeft voorbestemd.


programma:

2U kunt schilderen, tekenen, gemengde technieken gebruiken enz. Het hangt van uw eigen fantasie af.
U dient zelf voor u eigen materialen te zorgen zoals verf, kwasten, papier, canvas panelen e.d. De school beschikt over grote schilders- en tafelezels. Wij kunnen u adviseren in de aanschaf van materialen en voor weinig geld kunt u de mooiste schilderstukken maken. Het is een kwestie van doen.

Er zijn cursussen op de volgende momenten:

 

Maandagavond van 19.30 tot 22.30 uur

Dinsdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur

Dinsdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur

Woensdagavond van 19.00 tot 22.00 uur

 

We werken met groepen van ongeveer 12 cursisten en 1 docent. Er is nog op bepaalde ochtenden en avonden plaats voor extra leden, neem hiervoor contact op met het bestuur.

 

 

onze docenten :

Peter van Bussel 040-2856300 (mail: petermarietje.vanbussel@gmail.com)
Margo Pieterson 040-2868123 mob 0649326071 (mail: margopieterson@hotmail.com)

Juliette Kalse 0625354233 ( mail: juliette.kalse@kpnmail.nl )

 

 

onze locatie:

Ons lokaal is gehuisvest op het volgende adres :

Wijkcentrum "De Twern", Kettingstraat 79 te Geldrop. ( Ingang aan de Damast)

Het telefoonnummer van de locatie is : 040-2852206.
U kunt gerust eens komen kijken op één van de cursusdagen.

 

contact:

Secretariaat Geldropse Vrije Schilderschool
email: info@schilderschoolgeldrop.nl of gjlbeks@onsbrabantnet.nl

per adres: Leny Beks, Sam Gewissies 25, 5663 SR, geldrop
tel: 040-2858517


bestuur:

Voorzitter Klaas van den hurk 040-2851352 email : nvdhurk@gmail.com

Secretaris Leny Beks, 040- 2858517 email : gjlbeks@onsbrabantnet.nl

Penningmeester mw. José van Wezel, 040-2851696 email: josevanwezel@gmail.com

Bestuurslid An v.d. Broek, 040-2863744

Bestuurslid Ans vd Broek (040-2452525) email : ansvandenbroek@upcmail.nl

 

inschrijven:

U neemt eerst contact op met een van de bestuursleden, hij/zij vertelt u wat de mogelijkheden zijn. Indien mogelijk zullen wij u zo snel mogelijk plaatsen (soms hebben wij een wachtlijst).

U kunt altijd een à twee proeflessen meedraaien, waarna inschrijving kan geschieden.

Inschrijven gaat schriftelijk, de administratiekosten zijn € 7,00
De kosten van de schilderschool zijn per 1 sept 2018 € 28,50 per maand. Dit bedrag moet u steeds per maand vooraf overmaken op de Rabobank op nummer ; NL54 RABO 0120 3503 78 EUR ten name van de GVSS te Geldrop o.v.v. welke maand. Bij voorkeur via een automatische overschrijving per maand. (contributietermijn = 10 maanden / jaar en loopt van september t/m juni).

 

inschrijfformulier: downloaden

Privacyverklaring:

Per 25 mei 2018 is de wetgeving voor privacy veranderd. De Vrijtijds Schilderschool Geldrop, GVSS, haar vrijwilligers en voor haar werkzame personen zullen de door de leden verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. De GVSS conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving. Per 25 mei 2018 is
de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat
er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. GVSS heeft hiervoor een privacyverklaring opgesteld die u hieronder kunt downloaden.

 

privacyverklaring downloaden